بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

  • انجام بیمه مسافرتی٬ در مسافرت به خارج از کشور بمنظور جوابگویی شرکت بیمه در برابر هر گونه مشکلات بهداشتی اضطراری که احتمالا در خارج از کشور با آن روبرو خواهید شد٬ انجام می پذیرد.
  • میزان بیمه مسافرتی٬ با توجه به کشور مقصد وهمچنین مدت زمان سفر شما متغیر می باشد.
  • در مسافرت به تمامی کشورهای شنگن٬ انجام بیمه مسافرتی الزامی می باشد.
  • با انجام بیمه مسافرتی٬ یکی از اساسی ترین شروط موجود برای اخذویزا را بجا آورده و در طی مسافرت سلامتی و صحت خود را تضمین می کنید.
  • بیمه مسافرتی شامل: برخورداری از بیمه بدلیل بیماری و مداوا٬ بدست آوردن اطلاعات پزشکی٬ انتقال از کشور مقصد به داخل کشور بدلیل بیماری و برگشت وهمچنین انتقال جسد به کشور درصورت فوت بیمار در خارج از کشور می باشد.
  • بیمه مسافرتی کشورهای شنگن 30000 یورو و کشورهای دیگر 25000 یورو ٬ 50000 یورو و 75000 یورو می باشد.

  • در صورتیکه زیاد مسافرت می کنید٬ می توانید با انجام بیمه مسافرتی یک ساله از بیمه مسافرتی خود در تمامی سفرهایتان استفاده نمایید.
  • UYARI:هشدار: بایستی بیمه مسافرتی خود را قبل از خروج از کشورخریداری نمایید. بیمه های مسافرتی که پس از خروج از کشور خریداری می شوند٬ فاقد اعتبار می باشند.در صورت خرید بیمه مسافرتی پس از خروج از کشور٬ شرکت بیمه هیچگونه مسؤلیتی در قبال خسارات وارده نخواهد پذیرفت.

TEKLİF AL


© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık