سوالهای مکرر پرسیده شده

سوالهای مکرر پرسیده شده در مورد انجام امور ویزا

سوالهای مکرر پرسیده شده در مورد انجام امور ویزا

مشخص شدن نتیجه درخواست ویزا چه مدت طول خواهد کشید؟

مدت زمان مورد نیاز برای مشخص شدن نتیجه ویزا بسته به عواملی مانند:هدف از سفر ٬ مدت زمان درخواس شده ٬ برگه های اضافی کمک کننده به پرونده متغیر بوده و همچنان مدت زمان نیاز برای تأیید درخواست ویزا به میزان شلوغ بودن سفارت و یا کنسولگری متفاوت می باشد.
در صورتیکه سفارت و یا کنسولگری از شما درخواست برگه و یا مدارک اضافی و یا هر گونه برگه ناقص کند٬ مدت زمان به نتیجه رسیدن درخواست ویزا بیشتر طول خواهد کشید.

آیا جواب درخواست ویزای من قبول خواهد شد؟

جواب قطعی قبولی و یا رد درخواست ویزا٬ کاملا متعلق به کنسولگری می باشد.اما بایستی به این نکته توجه داشت که عواملی مانند:ویزاهای گرفته شده قبلی٬ کافی بودن شرایط مالی٬ کامل بودن پرونده بدون وجود هیچ کم و کاستی در برگه ها و مدارک٬ نتیجه درخواست ویزا را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد.

سفارت کشور آمریکا در کجا واقع می باشد؟

سفارت کشور آمریکا در شهر آنکارا٬بلوار آتاتورک٬ شماره 110 واقع می باشد.متقاضیان درخواست ویزا بایستی از درب چهارم سفارت که در خیابان پاریس واقع می باشد٬ وارد سفارت شوند.

بمنظور درخواست ویزای کشور آمریکا از کجا بایستی اقدام کرد؟

بمنظور درخواست اخذ ویزای کشور آمریکا ابتدا بایستی فرم (د ی 160) پرشده و سپس هزینه درخواست ویزا پرداخت شود.پس از آن وقت ملاقات گرفته می شود.

اقدام به درخواست ویزای توریستی کشور آمریکا کرده و جواب رد گرفته ام٬ آیا بار دیگر قادر به درخواست ویزا می باشم؟

بله٬ درحین ملاقات به شما دلیل رد شدن پرونده شما توضیح داده می شود.با کامل کردن برگه ها و یا مدارک ناقص (در صورت وجود ) و یا آماده کردن برگه های خواسته شده از طرف کنسولگری وبا داشتن یک پرونده کامل می توانید دوباره اقدام به درخواست ویزا نمایید.

در صورتیکه درخواست ویزای من جواب رد گرفته باشد٬ آیا میتوانم هرینه پرداختی را پس بگیرم؟

خیر٬ هزینه پرداختی درخواست ویزا پس داده نمی شود.

نام خانوادگی من بدلیل ازدواج تغییر یافته است.در پاسپورت قبلی و با نام خانوادگی قبلی (مجردی) دارای ویزا می باشم.آیا نیاز به اقدام به درخواست ویزای جدیدی می باشم؟

خیر.با به همراه داشتن سند ازدواج و پاسپورت قبلی که شامل ویزا می باشد و همچنین به همراه داشتن پاسپورت جدید قادر به مسافرت به خارج از کشور می باشید.

مدت زمان اعتبار ویزای موجود در پاسپورت من چقدر می باشد؟

ویزای شما تا پایان یافتن تاریخ نوشته شده در قسمت سمت راست پایین ویزا معتبر بوده و می توانید تا پایان آن تاریخ به خارج از کشور سفر نمایید.

© Copyright 2016 - Visa Assist Vize Danışmanlık